Program jest narzędziem nie tylko do rozwoju kreatywności i nieszablonowego myślenia wśród dzieci, ale także daje możliwość wsparcia uzdolnionych osób cierpiących z powodu wykluczenia społecznego. Jest również ważnym czynnikiem mającym wpływ na partnerów, którzy pragną znaleźć sposób pomocy odpowiadający wyznawanym przez nich wartościom.