Dzięki połączeniu akcji społecznej, zbiórki publicznej, wystawy i systemowego wsparcia młodych ludzi, program stypendialny „Drzwi do kariery” wskazuje nowe możliwości niesienia wsparcia tym, którzy najbardziej go potrzebują.

Kluczowe znaczenie ma tutaj możliwość zaangażowania dzieci i młodzieży w działania ważne społecznie, zwrócenie uwagi na problem wykluczenia społecznego, możliwość wsparcia konkretnych osób i zwiększenie ich szans na rynku pracy w przyszłości, a także przełamanie stereotypowego myślenia o osobach wykluczanych społecznie jako niesamodzielnych i wymagających stałego wsparcia ośrodków pomocy.