Stereotypowe postrzeganie osób, które ze względu na niesprzyjające warunki są zagrożone wykluczeniem społecznym nie może stanowić reguły. Celem programu stypendialnego jest zarówno zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem wykluczenia społecznego wśród uzdolnionych dzieci i młodzieży, jak również rozbudzenie niestandardowego myślenia, przekraczanie granic tego, co znamy z otaczającego nas świata. To także narzędzie sprzyjające integracji społeczności lokalnej i zaangażowaniu przedstawicieli trójmiejskiej sfery biznesu w zapewnienie realnego wsparcia i warunków pozwalających na dalszy rozwój uzdolnionym dzieciom, którym obecna sytuacja zdrowotna, ekonomiczna lub rodzinna nie pozwala na pełne wykorzystanie swojego potencjału.